Bakhat  bdr Shahi Blog's

Bakhat bdr Shahi Blog's

Dudhedaha trek

हुम्ला जिल्लाको सदमुकाम बाट देखीने दुधेदह यात्रा लागी यो सुलभ यात्रा हो ।हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ पालिकाको छिप्रा गाउँको शिर ,दुधेदह एक पबित्र धार्मी स्थल हो …

Uwa

उवाहुम्ला जिल्ला विविधतायुक्त संस्कृति र प्रकुतिले भरिपूर्ण जिल्ला हो । यो जिल्लालाई  पर्यावरणीय संस्कृतिको मुहान भनेर पनि चिनिन्छ । यहाँ बिभिन्न प्रकारका  गैह्रकाष्ठ बनपैदावारहरु ,स्थानीय …